Contact    Impressum  
Choose a language Choose a language
 

Hier hebben we voor u de meest gestelde vragen van buitenlanders bijeengebracht en beantwoord over de milieuzones in Duitsland.

1. Geldt het rijverbod in de Duitse milieuzones ook voor buitenlandse voertuigen zonder vignet?

Ja, de verkeersborden die aanduiden dat u een milieuzone binnenrijdt, behoren tot de algemene en voor iedereen geldende verkeerstekens en gelden ook voor buitenlanders en hun voertuigen.

2. Hoe verkrijg ik als houder van een in het buitenland toegelaten voertuig een vignet?

In principe bij de zelfde instellingen als alle in Duitsland toegelaten voertuigen, bij de toelatingsinstanties, de ingenieursbureaus, zoals de technische autokeuringsdienst TÜV of Dekra en alle garages van Duitsland die voor de AU toegelaten zijn (Abgas-Untersuchung of uitlaatgassen-onderzoek). Het is natuurlijk makkelijker om het vignet bij ons online te bestellen.

3. Heb ik absoluut een vignet nodig om met mijn wagen naar Duitsland te rijden?

Neen, u kunt ook in de toekomst zonder vignet Duitsland binnenrijden en zich vrij met uw voertuig verplaatsen. Enkel in de aangeduide milieuzones mag u niet binnenrijden.

4. Wat gebeurt er met mij als buitenlander als ik zonder vignet een milieuzone binnenrijd?

In sommige milieuzones - bijvoorbeeld in Keulen - zijn er in de beginperiode overgangsregelingen, maar daarna en in andere milieuzones - zoals bijvoorbeeld in Berlijn - moet u rekening houden met een boete van € 80.- vanaf de eerste dag.

5. Ik ben een buitenlandse busondernemer en vervoer vaak toeristen naar Berlijn en Keulen en verzorg daar ook rondritten door de stad. Wat moet ik nu doen?

U zult helaas ook een milieusticker moeten kopen. Die kunt u bij ons online in de Shop Foreign Cars bestellen. Natuurlijk kunt u ook naar Duitsland rijden en daar een geschikte garage zoeken om te laten bepalen of u in aamerking komt voor een sticker.

6. Is de sticker ook verplicht op Duitse snelwegen?

Nee, u kunt in toekomst zonder sticker Duitsland inrijden en de snelwegen gebruiken. U mag alleen niet in de gekenmerkte milieuzones rijden.

7. Hoe lang heeft Climate Company nodig om mijn bestelde sticker te leveren?

Dat hangt sterk af van de tijd die de post nodig heeft om deze van Duitsland naar de plaats van bestemming te sturen. Dat kunnen wij helaas niet beïnvloeden. Wij hebben na ontvangst van uw bestelling, een kopie van uw kentekenbewijs en uw betaling drie dagen nodig om de gegevens te controleren en uw milieusticker voor te bereiden voor de verzending. Indien u de kopie van uw kentekenbewijs per fax of per post heeft opgestuurd in plaats van per email, duurt de behandeling twee tot drie dagen langer. Het is absoluut noodzakelijk dat de kopie van uw kentekenbewijs goed leesbaar is en alle details zijn ingevuld die nodig zijn om de sticker toe te kennen.

8. Waar moet ik de sticker bevestigen en hoe lang is de sticker geldig?

Plak uw nieuwe milieusticker van binnenuit gezien rechts onderaan tegen de binnenkant van uw voorruit aan. Onder voorbehoud dat het kenteken niet veranderd geldt het volgende: De groene sticker verliest zijn geldigheid niet. De gele en rode sticker zijn zo lang geldig, als het door de desbetreffende milieuzones in Duitsland is vastgelegd. Normaal gesproken kan men ervan uitgaan, dat het binnenrijden in een milieuzone met een rode of gele sticker binnen 1 tot 2 jaar na de invoer van het milieuzoneprincipe niet meer zal zijn toegestaan.

9. Kan ik als ondernemer ook meerdere stickers bestellen en is het mogelijk om een stickerbestelling zonder credit card te betalen?

Ja, gebruik hiervoor onze wagenparkservice. Het is dan mogelijk om het totaal door middel van vooruitbetaling per overschrijving te betalen. Indien u in het bezit bent van een internationaal BTW nummer, deelt u ons deze dan mee zodat wij u alleen het nettobedrag in rekening kunnen brengen. Wij passen een staffeltarief toe, zodat u bij een bestelling van meerdere stickers ineens een groot prijsvoordeel heeft.

10. Waarom kan ik niet van te voren aan de weet komen of ik een sticker krijg en welke kleur deze zal hebben?

Of u een sticker kunt krijgen, en zo ja, welke dat zal zijn (groen, geel of rood) hangt af van de hoeveelheid fijn stof uw voertuig uitstoot. Deze informatie kan door een vakman meestal uit het kentekenbewijs worden afgelezen. Dit is allicht bij 47 verschillende Europese overheden niet op dezelfde manier geregeld. Het personeel van onze coöperatiepartner, die voor ons de uitgifte van de stickers regelt, is hiervoor speciaal opgeleid.

11. Waarom kost deze door de staat uitgegeven sticker voor een buitenlander meer als voor een Duitser? Dat is toch discriminatie van buitenlanders!

Wij zijn geen staatsinstelling. Wij zijn een privé-onderneming en wij hebben als doel de gevolgen van deze vervelende invoering van milieuzones in Duitsland voor buitenlanders acceptabel te maken. Wij willen het voor alle inwoners van Europa mogelijk maken om de voor een bezoek aan een milieuzone in Duitsland noodzakelijke sticker comfortabel vanuit thuis te bestellen en te ontvangen. Daarvoor is een behoorlijke hoeveelheid inzet nodig, alleen al door het bijhouden van de nieuwste informatie, en het in stand houden van de verkoopshop in 14 verschillende talen. Daarbij komt de opleiding van personeel om de kentekenbewijzen van alle Europese landen te ontcijferen. Volgens de Duitse wetgeving zijn wij vrij in het vaststellen van onze prijzen voor onze service.

12. Ik moet de komende twee dagen naar Duitsland. Hoe kom ik zo spoedig mogelijk aan een milieusticker?

Bij de bestelling van een milieusticker kunt u verschillende opties m.b.t. de verzending kiezen. Bij het binnenkomen van een bestelling tot 13 uur en het kiezen van onze expresoptie 1 kan de order nog dezelfde dag worden behandeld en tevens op dezelfde dag per post naar het binnen- of buitenland worden verstuurd.
Naast deze mogelijkheid wordt bij het kiezen van de expresopties 1 en 2 de order door ons per expresse verzonden, zodat de milieusticker gegarandeerd op de volgende dag wordt geleverd. Dit geldt echter uitsluitend voor een leveradres in Duitsland. Buitenlanders kunnen bij de bestelling een leveradres in Duitsland aangeven, bijv. een hotel, zodat de milieusticker reeds aanwezig is, wanneer ze in Duitsland aankomen.


German environmental badges UMWELTPLAKETTE for German environmental zones

         Order here in the shopDanish environmental badges ECOSTICKER for Danish environmental zones


Environmental-Badges / Exhaust-Sticker for environmental zones in Austria


About us

The Green-Zones GmbH and the GEMB mbH registered in Berlin/Germany acts in information, consulting and trading for climate protection and environment.

The Green-Zones GmbH is the Company for Fine Particles and Air Pollution and is registered in the commercial register of the lower regional court of Berlin Charlottenburg, Germany, under the number HRB 169866.

The GEMB mbH is the Company for Emission Management and Consulting and is registered in the commercial register of the lower regional court of Berlin Charlottenburg, Germany, under the number HRB 101917.Green Zones:

With its websites www.green-zones.eu, www.umwelt-plakette.de, www.umwelt-pickerl.at and www.ecosticker.dk, Green Zones provides information on the topics of fine particles, the environment and the subsequent increasing traffic restrictions in European countries due to the establishment of environmental zones.

Given the fact that such information is provided neither in a central nor, in our opinion, in a sufficient way by public authorities in Europe and the respective countries, we inform hereto for free on our websites.

We cover our expenditures and staff expenses as well as the substantial costs related to the maintenance of up to 35 different foreign websites with the purchase of environmental badges for private persons and enterprises. These are at the moment the German Umweltplakette, the Austrian Umweltpickerl and the Danish Ecosticker (domestic or foreign car needs these environmental badges for driving within the respective designated zones in these countries). Further national badges will follow in the next years, example like the Blue Badge (Nitrogen Oxide Badge) in Germany or environmental zones in France or Czechia.Emissionshändler.com:

Through the websites www.emissionshaendler.com and www.handel-emisjami.pl, Emissionshändler.com is working in the areas of the compulsory emissions trading in Poland, Germany and Austria. Since December 2005, Emissionshändler.com deals with CO2-certificates/emissions rights (purchase, sale and exchange) for companies at various energy stock exchanges in Europe as well as via bilateral trade.Climate Company:

Climate Company, with its website www.climate-company.de, buys and compensates CO2-emission rights for private persons and companies that are not taking part to the compulsory emission trading system of the European Union.

Climate Company provides information about climate change, climate protection and CO2-free car driving (so-called CO2-compensation). Furthermore, Climate Company offers for private persons the purchase of climate gifts and climate neutrality. In this way, every individual can take an active part in the European trading system for emission rights or get involved in international projects for climate protection – in any case, do something for our climate and our future.

More Green-Zones webpages: