Nederlands
Българ
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Hrvatski
Italiano
Magyar
Norsk
Österreichisch
Polski
Русский
Schweizerdeutsch
Sloven
Slovenš
Srpski
Suomi
Svenska
Română
Walon
Choose a language Choose a language

De Duitse fijnstof milieusticker is voor het binnenrijden van groene milieuzones verplicht

De Duitse fijnstof milieusticker

De op 01-03-2007 in Duitsland ingevoerde fijnstof milieusticker komt in de kleuren rood, geel en groen. De groene sticker wordt alleen nog maar toegelaten tot de rond 60 Duitse milieuzones. De milieusticker is in Duitsland voor alle personenauto's, bussen en vrachtwagens verplicht wanneer deze een milieuzone willen binnenrijden. Brommobielen zijn echter van deze plicht bevrijd. De Duitse milieusticker (in het wetboek fijnstof milieusticker genoemd) is in 3 verschillende kleuren onderverdeeld. Op de sticker is het kenteken van het voertuig en een stempel van de autoriteit die de sticker heeft uitgegeven te zien. Welk voertuig met welke emissiewaarden welke kleur milieusticker krijgt wordt voor buiten Duitsland geregistreerde voertuigen met behulp van de euroklasse en de de datum van registratie in een euroclassificatietabel bepaald.

Hier kunt u de Duitse milieusticker voor groene milieuzones in Duitsland bestellen.

De groene milieuzones in Duitsland

Je vindt de interactieve en zoombare vorm van deze milieuzonekaart in onze gratis Green Zones-App

In Duitsland zijn er al rond 60 milieuzones ingevoerd waarin een milieusticker voor alle voertuigen van de klasse N1-N3 en M1-M3 (personenauto's, bussen en vrachtwagens) verplicht is. De invoering van milieuzones is in Duitsland een beslissing van steden en gemeenten die zelf de grenzen van hun milieuzones bepalen en in plannen ter verschoning van de lucht schrijven.
Waar precies de grenzen van de betreffende lokale milieuzones liggen en welke plaatsen uitzonderingen hanteren kan in veel talen op Umwelt-Plakette.de worden bekeken. Wanneer vanaf 2018 er in de permanente groene milieuzones er nog een dieselrijverbod of blauwe milieusticker bijkomen kunt u dit op de informatiesite van de Blauwe Milieusticker zien.

Vermindering van schadelijke stoffen door de milieusticker

Omdat er ook in Duitsland verschillende schadelijke stoffen als fijnstof, zwaveloxide en stikstofoxide verminderd moeten worden mag er in alle milieuzones in Duitsland (met elke uitzonderingen) alleen nog maar met een groene milieusticker gereden worden. Daarnaast mogen in enkele Duitse steden al vanaf het begin van 2018 alleen nog maar voertuigen rijden die een wettelijke mate uitstoot van stikstofoxide hebben. Dit wordt met dieselverbodszonen geregeld (algmeen rijverbod voor dieselvoertuigen) of met een blauwe milieusticker die met een klasse 5 van schadelijke stoffen overeenkomt en die aan benzine- en dieselvoertuigen wordt verstrekt.

Hier kunt u de Duitse milieusticker voor groene milieuzones in Duitsland bestellen.

In Duitsland dreigt een dieselrijverbod en blauwe stikstofmilieuzones

Met de hlauwe milieusticker mag in zogenaamde ''blauwe milieuzones'' worden gereden die van de betreffende stad naast de meestal al bestaande groene milieuzones kunnen worden ingericht. Blauwe milieuzones worden daar ingevoerd waar stikstofemissies bijzonder hoog zijn en ver boven de wettelijke grenswaarde uitgaan. Blauwe milieuzones of ook dieselverbodszones kunnen permament en tijdelijk ingevoerd worden. Permanente, vaste zones zijn met de groene milieuzones vergelijkbaar. Tijdelijke, weersafhankelijke milieuzones gelden alleen op bepaalde tijdstippen. De actuele status van de betreffende tijdelijke zones (wie wanneer met welke milieusticker mag rijden) is via de Green-Zones app te bekijken.

Alle milieuzones in Europa - Welk rijverbod geldt op welke dag met welk voertuigtype en welke milieusticker of vignet?

Het kopen van een milieusticker/vignet voor Franse, Duitse, Oostenrijkse, Deense of andere Europese milieuzones is vaak niet genoeg.
 
Meestal bepalend voor het Europese handelsverkeer en individuele, toeristische (bus)verkeer is de kennis over welke milieusticker of klasse van een vignet/milieusticker in een nationale fijnstof- of stikstofzone (dieselverbodszone) mag binnenrijden. Ook is het belangrijk om te weten welke van 17 verschillende type Europese voertuigen op welke tijdstippen en dagen in een tijdelijke of permanente milieuzone mag rijden of niet.
 
Om deze vragen te kunnen beantwoorden is er een extra informatiedienst nodig die door de Green-Zones app voor alle klanten van Green-Zones gratis beschikbaar wordt gesteld.

De werkwijze van de Green-Zones app

De werkwijze van de Green-Zones app is gebaseerd op gegevens van de Green-Zones databank van de nationale en lokale regelingen van elk Europees land en zijn steden en gemeenten. Daarnaast houdt de app rekening met updates van rijverboden en permanente verboden van daarvoor toegestane milieustickers en vignetten in alle tijdelijke en permanente milieuzones in Europa, voor alle verschillende voertuigtypes en euroklassen in Europa.
Meer details over de Green-Zones vindt u hier in 9 talen.

Bestel hier de Duitse milieusticker voor de groene milieuzones in Duitsland

Het bovenstaande overzicht toont welke voertuigtypen met welke datum van inschrijving of euronorm welke milieusticker categorie krijgen. Beslissend voor de kleur van de sticker is alleen de emissienorm die in de voertuigdocumenten staat. Wanneer er geen emissienorm is vermeldt, dan geldt (bijna altijd) de datum van registratie.
Pas op: Het auteursrecht van de tabel ligt bij EES European Eco Service GmbH.

Bestel hier de Duitse milieusticker voor de groene milieuzones in Duitsland