Polski
Българ
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Hrvatski
Italiano
Magyar
Nederlands
Norsk
Österreichisch
Русский
Schweizerdeutsch
Sloven
Slovenš
Srpski
Suomi
Svenska
Română
Walon
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Niemiecka plakietka pyłowa / plakietka ekologiczna obowiązkowa przy wjeździe do zielonej strefy ekologicznej

Niemiecka plakietka pyłowa / plakietka ekologiczna

Wprowadzone od 01.03.2007 w Niemczech pyłowe plakietki ekologiczne w kolorach czerwonym, żółtym i zielonym pozwalają już tylko kolorowi zielonemu na wjazd do ponad 60 niemieckich stref ekologicznych.
Plakietka ekologiczna stała się obowiązkowa dla wszystkich samochodów osobowych, autobusów, ciężarówek, jeśli pojazd chce wjechać do strefy ekologicznej.
Z tego obowiązku zwolnione są lekkie pojazdy silnikowe.
Niemiecka plakieta ekologiczna (w tekście ustawy nazywana plakietką pyłową) jest podzielona na 3 różne klasy substancji szkodliwych. Na plakietce znajduje się numer rejestracyjny pojazdu oraz pieczątka uprawnionej jednostki wystawiającej.
Jaki pojazd z jakimi danymi emisyjnymi otrzymuje dany kolor plakietki ustalane jest dla samochodów zarejestrowanych poza Niemcami na podstawie normy EURO i ewentualnie poprzez datę rejestracji w tabeli klasyfikacji EURO.

Tutaj zamówią Państwo niemiecką plakietkę ekologiczną dla zielonych stref ekologicznych w Niemczech

Zielony strefy ekologiczne w Niemczech

Interaktywna i zoomowalna forma tej mapy strefy ekologicznej znajdziecie w naszej bezpłatnej aplikacji Green-Zones

W Niemczech stworzono już ponad 60 stref ekologicznych, w których istnieje  obowiązek plakietek dla wszystkich pojazdów norm N1-N3 oraz M1-M3 (osobowe, autobusy i ciężarówki).

Tworzenie stref ekologicznych leży w Niemczech w kompetencji miast i gmin, które ustalają granice stref ekologicznych oraz wpisują je w plany ochrony powietrza.
Gdzie dokładnie przebiegają granice każdej lokalnej strefy ekologicznej i jakie ewentualnie istnieją miejscowe pozwolenia wyjątkowe, można w wielu językach dowiedzieć się na Umwelt-Plakette.de
O ile do tych stałych w swoich granicach zielonych stref dodatkowo dojdą zakazy dla diesli lub niebieskie strefy ekologiczne od 2018 roku, to można o nich dowiadywać się na odpowiedniej stronie informacyjnej Niebieskiej Plakietki.

Redukcja substancji szkodliwych poprzez plakietki

Ponieważ także w Niemczech muszą być redukowane różne emisje, takie jak pyły, dwutlenek siarki i tlenki azotu, to we wszystkich strefach ekologicznych Niemiec (poza jednym wyjątkiem) można wjeżdżać już tylko z zieloną plakietką ekologiczną.
Ponadto w niektórych miastach Niemiec od roku 2018 będą mogły jeździć tylko pojazdy, których emisje NOx odpowiadają ustawowym wytycznym. To będzie regulowane albo poprzez strefy zakazu wjazdu dla diesli (ogólny zakaz wjazdu dla pojazdów z silnikami diesla) albo poprzez niebieską plakietkę, która odpowiada normie substancji szkodliwych 5, przydzielanej pojazdom benzynowym jak i pojazdom diesel o niskiej zawartości substancji szkodliwych.

Tutaj zamówią Państwo niemiecką plakietkę ekologiczną dla zielonych stref ekologicznych w Niemczech

W Niemczech grożą zakazy wjazdu dla diesli oraz niebieskie strefy ekologiczne NOx

Z niebieską plakietką będzie można wjeżdżać w tzw. "niebieskie strefy ekologiczne", które przez każde z miast mogą być tworzone dodatkowo do już w większości istniejących zielonych stref ekologicznych.
Niebieskie strefy ekologiczne będą tworzone tam, gdzie emisje NOx są szczególnie wysokie i przekraczają ustawowe wartości graniczne.
Niebieskie strefy ekologiczne albo także strefy zakazu dla diesli mogą być ustalone ciągle i na stałe. Ciągłe, stałe strefy są porównywalne z zielonym strefami ekologicznymi. Czasowo ważne strefy w zależności od sytuacji pogodowej obowiązują tyko w określonych, zmieniających się okresach. Aby poznać każdorazowy status czasowej strefy (kto, kiedy i z jaką plakietką może wjechać) należy każdorazowe aktualne zezwolenia wjazdu sprawdzać w czasie rzeczywistym w aplikacji Green-Zones.

Wszystkie strefy ekologiczne w Europie - Które zakazy wjazdu obowiązują danego dnia dla jakich typów pojazdu i z jakimi plakietkami/winietami?

Zakup plakietki/winiety dla francuskiej, niemieckiej, austriackiej, duńskiej lub innej europejskiej strefy ekologicznej, jest najczęściej niewystarczający. 

Znacząco ważniejszym dla europejskiego ruchu tranzytowego oraz turystycznej komunikacji prywatnej i autobusowej jest wiedza, jaki kolor albo jako klasa winiety/plakietki może wjechać w krajową pyłową strefę ekologiczną lub strefę NOx (strefa zakazu dla diesli). Równie ważnym jest, dla którego z 17 różnych europejskich typów pojazdów w jakich godzinach oraz dniach tygodnia zezwolony lub zakazany jest wjazd do stałych lub czasowo obowiązujących stref ekologicznych.

Aby móc odpowiedzieć na te pytania, konieczne są dodatkowe usługi informacyjne, które poprzez aplikacje Green-Zones zostają udostępnione bezpłatnie wszystkim klientom Green-Zones.

Sposób funkcjonowania aplikacji Green-Zones

Funkcjonowanie aplikacji Green-Zones bazuje na danych z bazy danych Green-Zones o krajowych i lokalnych regulacjach każdego europejskiego państwa i jego podporządkowanych miast i gmin. Następnie aplikacja uwzględnia aktualizacje o zakazach wjazdu i długoterminowych blokadach wcześniej dopuszczonych plakietek i winiet we wszystkich stałych i czasowych strefach ekologicznych Europy, dla wszystkich typów pojazdów i norm EURO w Europie.
Wszystkie dalsze szczegóły o aplikacji Green-Zones tutaj w 9 językach.

Tutaj zamówicie plakietkę ekologiczną dla zielonej strefy w Niemczech

Powyższy przegląd obrazuje, jakie typy pojazdów z daną datą rejestracji lub normą Euro spełniają wymogi dla poszczególnych klas Crit‘Air.
Decydującym dla koloru winiety Crit’Air jest wyłącznie klasa EURO według dokumentacji pojazdu. Tylko gdy nie ma zaznaczonej klasy EURO to decyduje (prawie zawsze) data rejestracji.
Uwaga
: Stół obrazu © EES European Eco Service GmbH.

Tutaj zamówicie plakietkę ekologiczną dla zielonej strefy w Niemczech